Voorwaarden

Onze voorwaarden zijn van kracht

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dierenopvang Zevenhoven aangegane overeenkomsten.

Onze voorwaarden

  • Dierenopvang Zevenhoven verplicht zich de grootste mogelijke zorg aan de gastdieren te besteden. Tegelijkertijd komen partijen overeen dat Dierenopvang Zevenhoven ten opzichte van de eigenaar van het afgegeven dier niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier. Dierenopvang Zevenhoven is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst.
  • Dierenopvang Zevenhoven is gerechtigd in geval van ziekte of als zij denkt dat het nodig is het te verzorging afgegeven dier bij haar dierenarts te consulteren. de kosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar van het dier en dienen bij afhalen van het dier contant aan Dierenopvang Zevenhoven te worden voldaan.
  • Het ter opvang en verzorging afgegeven dier is op geen enkele wijze door Dierenopvang Zevenhoven verzekerd.
  • De eigenaar van het afgegeven dier is te allen tijde verplicht het pension geld te voldoen. Het ter verzorging afgegeven dier wordt uitsluitend aan de eigenaar teruggegeven indien de pensionkosten zijn voldaan.
  • Het in Dierenopvang Zevenhoven afgegeven dier moet van tevoren geldige inentingen hebben gehad. Honden dienen behalve de jaarlijkse cocktail enting ook een extra kennelhoest (bordetella) enting te krijgen. Voor katten geldt ook dat zij voldoende geënt zijn tegen katten- en niesziekte. Konijnen dienen te zijn geënt tegen konijnenziektes (Myxomatose & VHS virus).
  • Entingen geven geen 100% bescherming, maar is bij ons wel verplicht om de risico’s op besmetting zo gering mogelijk te houden. Entingen mogen niet ouder dan één jaar zijn en dienen minimaal 14 dagen van tevoren zijn gegeven. Vergeet het dierenpaspoort niet mee te nemen.
  • Het is de eigenaar bekend dat ondanks de geldige inentingen zijn/haar huisdier toch nog kennelhoest of een ander virus kan op lopen, De kosten van medicijnen zijn dan voor rekening van de eigenaar.
  • Uw huisdier moet vrij zijn van vlooien als hij/zij wordt gebracht.
  • Tot 14 dagen voor het brengen kunt u de boeking nog wijzigen of annuleren. Daarna staat het vast en rekenen we het hele bedrag van de boeking!

Deze voorwaarden ondertekend u als u op een intake gesprek komt of in het van een kat of knaagdier als u hem de eerste keer komt brengen.

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima